Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla (»Narodne novine« br. XX/91, XX/00, XX/08 - čl. 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu, XX/09 - čl. 19. Pravilnika o učestalosti službenih kontrola i visini nak­nada za službene kontrole XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republia Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L101025 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republia Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Proglašavam Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog ada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog Vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa:011-01/91-01/76

Urbroj : 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Članak 1.

Preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički zakoni:

1. Zakon o trgoviniL101017 ("Službeni list SFRJ", br. 46/90),

2. Zakon o mjerama ograničenja tržišta i slobodnog prometa robe i usluga od interesa za cijelu zemljuL101018 ("Službeni list SFRJ", br. 28/75, 54/85 i 73/90),

3. Zakon o sistemu društvene kontrole cijenaL101019 ("Službeni list SFRj", br. 84/89),

4. Zakon o kontroli kakvoće poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometuL101020 ("Službeni list SFRj", br. 28/75, 70/78, 54/86),

5. Zakon o posebnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvodaL101021 ("Službeni list SFRJ", br.70/89).

Članak 2.

Stavljaju se izvan snage u Republici Hrvatskoj odredbe članka 11.L101022 i 14.L101023 Zakona o sistemu društvene kontrole cijena ("Službeni list SFRJ", br. 84/89).

Članak 3.

Savezni propisi doneseni za izvršenje zakona iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički propisi, ako su u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom.

Članak 4.

Ovlaštenja saveznih organa za izvršenje i primjenu zakona iz članka 1. i provedbenih propisa iz članka 3.#clanak3 ovoga zakona postaju ovlaštenja Vlade Republike Hrvatske odnosno Ministarstva trgovine u okviru njihovih ovlasti utvrđenih zakonom.

Članak 5.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:330-01/91-01/04

Zagreb, 26. lipnja 1991

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora dr.

Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog Vijeća

Ivan Vekić, v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !