Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke odnosno pristaništa za međunarodni promet i plovni putovi na kojima važi međunarodni ili međudržavni režim plovidbe ("Narodne novine", br. XX/91)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona u oblasti pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republia Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L7002 Ustava Republike Hrvatske a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona u oblasti pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republia Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Proglašavam Zakon o preuzimanju saveznih zakona u oblasti pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine:

Klasa: 011-01/91 -01 /78

Urbroj: 71-91-1.

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o preuzimanju saveznih zakona u oblastima pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Članak 1.

Preuzimaju se i primjenjuju se u Republici Hrvatskoj kao republički zakoni:

1. Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbiL6975 ("Službeni list SFRJ", br. 22/77, 13/82, 30/85, 80/89 i 29/90),

2. Zakon o Jugoslavenskom registru brodovaL6976 ("Službeni list SFRJ", br. 6/89):

3. Zakon o Ustanovi za održavanje pomorskih plovnih putovaL6977 ("Službeni list SFRJ", br. 50/74, 17/81 i 46/88) i

4. Zakon o obalnom moru i epikontinentalnom pojasu Socijalističke Federativne Republike JugoslavijeL6978 ("Službeni list SFRJ", br. 49/87 i 57/89).

Članak 2.

Stavljaju se izvan snage u Republici Hrvatskoj:

1. odredbe članka 36.L6979 stavka 2., članka 114.L6980 stavka 3., članka 163.L6981, članka 164L6982, članka 165L6983, članka 1015L6984, članka 1016L6985, članka 1017L6986, članka 1038, članka 1039, članka 1040, članka 1041, članka 1042, članka 1043. i članka 1045. Zakona o pomorskoj i unutarnjoj plovidbi ("Službeni list SFRJ", br 22/77, 13/82, 30/85, 80/89 i 29/90);

2. odredbe članka 10L6988, članka 11L6989, stavka 2., članka 21L6990, članka 22.L6991 i članka 23.L6992 Zakona o Jugoslavenskom registru brodova ("Službeni list SFRJ", br. 6/89);

3. odredbe članka 5L6994, članka 16L6995, članka 20.L6996 i članka 21.L6997 Zakona o Ustanovi za održavanje pomorskih plovnih putova ("Službeni list SFRJ", br. 50/74, 17/81 i 46/88) i

4. odredbe članka 39.L6999 i članka 40.L7000 Zakona o obalnom moru i epikontinentalnom pojasu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br: 49/87 i 57/89).

Članak 3.

Savezni propisi doneseni za izvršenje zakona iz članka 1. ovoga zakona preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički propisi, ako su u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom.

Članak 4.

Ovlaštenja saveznih organa za izvršenje i primjenu zakona iz članka 1. i propisa iz članka 3. ovoga zakona postaju ovlštenja republičkih organa u okviru njihovih ovlasti utvrđenih zakonom tako da:

- ovlaštenja Saveznog izvršnog Vijeća postaju ovlaštenja Vlade Republike Hrvatske,

- ovlaštenja saveznog organa uprave nadležnog zee poslove saobraćaja i veza postaju ovlaštenja Ministarstva pomorstva odnosno Ministarstva prometa i veza,

- ovlaštenja saveznog organa uprave za vanjske poslove postaju ovlaštenja Ministarstva inozemnih poslova,

- ovlaštenja Saveznog sekretarijata za unutarnje poslove postaju ovlaštenja Ministarstva unutarnjih poslova,

- ovlaštenja Saveznog sekretarijata za narodnu obranu postaju ovlaštenja Ministarstva obrane i

- ovlaštenja saveznog organa uprave postaju ovlaštenja republičkog organa uprave.

Članak 5.

Ovlašćuje se Vlada Republihe Hrvatske da svojim uredbama uredi pitanja:

1. razgraničenja teritorijalnog mora i epikontinentalnog pojasa (u Zakonu o obalnom moru i epikontinentalnom pojasu),

2. naziva, pravnog statusa i načina upravljanja u Registru brodova (u Zakonu o registru brodova),

3. naziva pravnog statusa i načina upravljanja u Ustanovi za održavanje pomorskih plovnih putova (u Zakonu o Ustanovi za održavanje pomorskih plovnih putova) i

4. druga pitanja koja proizlaze iz provođenja navedenih zakona.

Članak 6.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-01 /91-01 /02

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić v. r.

zatvori
Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke odnosno pristaništa za međunarodni promet i plovni putovi na kojima važi međunarodni ili međudržavni režim plovidbe
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !