Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o privrednim prijestupima – (Sl. l. br. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90), te (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/92, prestao važiti Zakonom o prekršajima iz “Narodne novine”, XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o privrednim prijestupima

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L7095 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o privrednim prijestupima

Proglašavam Zakon o preuzimanju Zakona o privrednim prijestupima, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog Vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01 /91-01/93

Urbroj : 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o preuzimanju Zakona o privrednim prijestupima

Članak 1.

Preuzima se i primjenjuje u Republici Hrvatskoj kao republički zakon:

Zakon o privrednim prijestupimaL7094 "Službeni list SFRJ" br. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89 i 3/90.

Članak 2.

U zakonu iz članka 1. riječi "Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska", a riječ "Jugoslavija" riječju "Hrvatska".

Članak 3.

Ovlasti Saveznog suda postaju ovlasti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a ovlasti Saveznog javnog tužioca postaju ovlasti Javnog tužioca Hrvatske.

Članak 4.

Novčane kazne naplaćene za devizne, carinske i vanjskotrgovsnske privredne prijestupe i druge prijestupe određene saveznim zakonom, kao i novac dobiven prodajom oduzetih predmeta te oduzete imovinske koristi u tim privrednim prijestupima, kojt su se unosili u budžet federacije, postaju prihod proračuna Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-03/91-01/03

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

zatvori
Zakon o privrednim prijestupima – (Sl. l. br. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90), te
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !