Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zaštiti članova obitelji osoba na obveznoj vojnoj službi – (Sl. l. br. 18/76), te (“Narodne novine”, br. XX/91, prestaje važiti Zakonom o obrani iz “Narodne novine”, br. 33/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o zaštiti članova obitelji osoba na obveznoj vojnoj službi koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L7150 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7 Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o zaštiti članova obitelji osoba na obveznoj vojnoj službi koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

Proglašavam Zakon o preuzimanju Zakona o zaštiti članova obitelji osoba na obveznoj vojnoj službi koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991, Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/109

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o preuzimanju Zakona o zaštiti članova obitelji osoba na obveznoj vojnoj službi koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

Članak 1.

Preuzima se i primjenjuje u Republici Hrvatskoj kao republički Zakon o zaštiti članova obitelji osoba na obveznoj vojnoj službiL7147 ("Službeni list SFRJ", br.18/76).

Članak 2.

Stavljaju se izvan snage u Republici Hrvatskoj :

Odredbe članka 3,10,12, stavak 1,14 stavak 1, 19, 21, 22. i 23. zakona iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona.

Članak 3.

Članak 18. zakona iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona mijenja se i glasi:

"Zdravstvena zaštita, naknada putnih troškova u svezi s pravom na zdravstvenu zaštitu i doplatak za djecu pripadaju članovima obitelji hranitelja na način i uz uvjete utvrdene propisima o zdravstvenoj zaštiti i doplatku za djecu".

Članak 4.

U članku 19. stavak 2. zakona iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona mijenja se i glasi:

"Postupak za ostvarivanje materijalnog osiguranja pokreće, na zahtjev člana obitelji, hranitelja, centar za socijalni rad na području općine na kojoj članovi obitelji hranitelja imaju prebivalište u času odlaska hranitelja na obveznu vojnu službu."

Članak 5.

U članku 20. zakona iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona riječ "zajednice" briše se.

Članak 6.

Ovlaštenja saveznih organa za primjenu i izvršavanje zakona iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona poslaju ovlaštenja republičkih organa u okviru njihovih ovlasti utvrđenih zakonom.

Članak 7.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da osnuje organ ili organizaciju ili zaduži neke od postojećih organa uprave za uređenje pitanja obvezne vojne službe iz članka 3.L7148 Zakona o zaštiti članova obitelji osoba na obveznoj vojnoj službi ("Službeni list SFRJ", br.18/76).

Članak 8.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa: 554-01 /91-01 /01

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-politićkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

zatvori
Zakon o zaštiti članova obitelji osoba na obveznoj vojnoj službi – (Sl. l. br. 18/76), te
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !