Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o privremenom neprimjenjivanju Zakona o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) – (“Narodne novine”, br. XX/96.)
označi tražene riječi printaj stranicu
80 27.09.1996 Zakon o privremenom neprimjenjivanju Zakona o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore)

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89.L42440 Ustava Republike HrvatskeL42439, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRIVREMENOM NEPRIMJENJIVANJU ZAKONA O PROVOĐENJU REZOLUCIJA VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA U SVEZI SA SANKCIJAMA PROTIV TZV. SRJ (SRBIJE I CRNE GORE)

Proglašavam Zakon o privremenom neprimjenjivanju Zakona o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore), koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 20. rujna 1996.

Broj: 01-96-1594/1

Zagreb, 24. rujna 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON


O PRIVREMENOM NEPRIMJENJIVANJU ZAKONA O PROVOĐENJU REZOLUCIJA VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA U SVEZI SA SANKCIJAMA PROTIV TZV. SRJ (SRBIJE I CRNE GORE)


Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje privremeno neprimjenjivanje Zakona o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne GoreL42436), ("Narodne novine", br. 109/93.).


Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o ukidanju određenih zabrana iz Zakona o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne GoreL42437), ("Narodne novine", br. 37/96.).


Članak 3.

Danom donošenja odluke Vijeća sigurnosti o povlačenju suspenzije sankcija protiv SRJ (Srbije i Crne Gore) i primjene odredaba rezolucija 757 (1992), 760 (1992), 769 (1992),787 (1992) i 829 (1993) prestaje važiti ovaj Zakon i počinje se primjenjivati Zakon o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne GoreL42438), ("Narodne novine", br. 109/93.).


Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 004-01/96-01/15
Zagreb, 20. rujna 1996.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.
zatvori
Zakon o privremenom neprimjenjivanju Zakona o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore) –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !