Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o priznavanju inozemnih i obrazovnih kvalifikacija – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/03, XX/06, XX/11, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
198 19.12.2003 Uredba o izmjeni Zakona o priznavanju inozemnih i obrazovnih kvalifikacija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3154

Na temelju članka 2.L89774 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 159/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2003. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O PRIZNAVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA

Članak 1.

U Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacijaL89776 (»Narodne novine«, broj 158/2003), u članku 24. riječi: »1. siječnja 2004.« zamjenjuju se riječima: »1. srpnja 2004.«

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 605-01/03-03/02
Urbroj: 5030108-03-03
Zagreb, 18. prosinca 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

 
zatvori
Zakon o priznavanju inozemnih i obrazovnih kvalifikacija –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !