Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – (“Narodne novine”, br. XX/92 (pročišćeni tekst), XX/92, XX/93, XX/93-(čl. 75. Zakona o novčanim kaznama), XX/93, XX/94, XX/94, XX/94, XX/94-ispr, XX/95, XX/96, XX/97, XX/98, XX/99, XX/99, XX/00-Uredba, XX/01, XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
96 22.9.1999 Uredba o izmjeni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L65465 stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Hrvatskoga državnoga sabora (»Narodne novine«, broj 131/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. rujna 1999. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Članak 1.

U članku 11.L65467 stavku 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, br. 43/92 - pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 29/94, 58/95, 11/97 i 68/98), riječi »dva obroka« zamjenjuju se riječima »jednom obroku«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/95-01/08
Urbroj: 5030109-99-8
Zagreb, 16. rujna 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !