Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o proglašenju Parka prirode »Lastovsko otočje« ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
111 11.10.2006 Zakon o proglašenju Parka prirode »Lastovsko otočje«

HRVATSKI SABOR

2451

Na temelju članka 88.L313874 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE »LASTOVSKO OTOČJE«

Proglašavam Zakon o proglašenju Parka prirode »Lastovsko otočje«, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. rujna 2006. godine

Klasa: 011-01/06-01/53
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 3. listopada 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PROGLAŠENJU PARKA PRIRODE »LASTOVSKO OTOČJE«

Članak 1.

Područje Lastovskog otočja s okolnim morem u ukupnoj povrđini od 195,83 km˛ proglađava se Parkom prirode »Lastovsko otočje«.

Članak 2.

Granica Parka prirode počinje u točki udaljenoj 500 m prema sjeveru od najistaknutijeg dijela sjeverne obale otočića Veli Maslinjak, odakle u dužini od 6250 m ide prema istoku do točke udaljene 500 m sjeverno od rta Bijeli rat. Odatle skreće prema sjeveroistoku do otočića Veli i Mali Tajan koje polukružno zaobilazi na udaljenosti od 500 m od njihovih obala. Odavde granica skreće prema jugoistoku te se pravocrtno pruža u dužini od 12915 m do točke koja se nalazi 500 m sjeverno od otočića Glavat (skupina Vrhovnjaci), kojeg polukružno obilazi na udaljenosti od 500 m. Granica dalje skreće prema zapadu do točke udaljene 500 m od najistaknutijeg istočnog dijela otočića Velji Golubinjak (skupina Lastovnjaci), odatle dalje ide na udaljenosti od 500 m obuhvaćajući sve otočiće, hridi i pličine skupine Vrhovnjaci. Dalje granica skreće prema jugozapadu i ide na udaljenosti od 500 m od najistaknutije južne obale otočića Kručica i Petrovac, dalje prema jugozapadu prati obalu otoka Lastova na udaljenosti od 500 m od rta Struga. Odatle granica ide pravocrtno prema zapadu do točke koja je udaljena 500 m od Gornjeg rta Veljeg mora odakle skreće prema jugozapadu do točke koja je 500 m udaljena od jugozapadne obale otočića Bratin. Granica od ove točke nastavlja pravocrtno u dužini od 6720 m do točke koja je 500 m udaljena od najistaknutijeg južnog rta otoka Kopište te od ove točke skreće prema sjeverozapadu do točke koja se nalazi 500 m južno od hridi Bijelac koju polukružno obuhvaća na istoj udaljenosti. Dalje granica teče prema istoku prolazeći 500 m sjeverno od obale otočića Pod Kopište i nastavlja dalje prema sjeveroistoku prema hridi Podmrčaru obilazeći je sa sjeverne strane na udaljenosti od 500 m i pravocrtno se spaja s početnom točkom.
Sastavnim dijelom Parka prirode proglašava se i otok Sušac s morskim pojasom od 500 metara oko otoka.
Granica Parka prirode ucrtana je na topografskoj karti u mjerilu 1:100 000 koja je prilog ovoga Zakona i njegov je sastavni dio.
Po jedan primjerak topografske karte čuva se u Hrvatskom saboru, Ministarstvu kulture i u Državnom zavodu za zaštitu prirode.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uredbom osnovati javnu ustanovu za upravljanje Parkom prirode »Lastovsko otočje«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/06-01/05
Zagreb, 29. rujna 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o proglašenju Parka prirode »Lastovsko otočje«
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !