Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o pučkim otvorenim učilištima – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/98-ispr., XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 16.1.1998 Ispravak Zakona o pučkim otvorenim učilištima

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o pučkim otvorenim učilištima objavljenom uL52943 "Narodnim novinama" broj 54 od 27. svibnja 1997. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O PUČKIM OTVORENIM UČILIŠTIMA

U članku 4. stavku 3. umjesto riječi: "k.č. br. 1966/2" trebaju stajati riječi: "k.č. br. 966/2".

Klasa: 602-04/96-01/08
Zagreb, 12. siječnja 1998.

Tajnik
Zastupničkog doma
Hrvatskog državnog sabora
Berislav Živković, v. r.

zatvori
Zakon o pučkim otvorenim učilištima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !