Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o računanju vremena – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/96)
označi tražene riječi printaj stranicu
27 06.04.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o računanju vremena

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L19927 Ustava Republike Hrvatske. donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o računanju vremena

Proglašavam Zakon o računanju vremena, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 26. ožujka 1993.

Broj: PA4-16/1-93.

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o računanju vremena

Članak 1.

U Republici Hrvatskoj vrijedi vrijeme koje odgovara svjetskom usklađenom vremenu uvećanom za jedan sat (srednjoeuropsko zonsko vrijeme).

Članak 2.

U odnosu prema vremenu iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona uvodi se ljetno računanje vremena pomicanjem za jedan sat unaprijed. Ljetno računanje vremena uvodi se posljednjega tjedna u ožujku, odnosno prvoga tjedna u travnju, a završava posljednjega tjedna u rujnu, odnosno prvoga tjedna u listopadu. Vlada Republike Hrvatske će najkasnije tri mjeseca prije početka ljetnoga računanja vremena odrediti, u okviru razdoblja utvrđenoga stavkom 2. ovoga članka, dan i trenutak prelaska na ljetno računanje vremena i dan i trenutak pomicanja na vrijeme iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dane objave u "Narodnim novinama". .

Klasa: 960-02/92-01/02

Zagreb, 26. ožujka 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o računanju vremena –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !