Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/02, XX/04, XX/05, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
189 31.12.2004 Uredba o izmjeni zakona o reviziji pretvorbe i privatizacije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3241

Na temelju članka 1.L113011 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 136/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2004. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O REVIZIJI PRETVORBE I PRIVATIZACIJE

Članak 1.

U Zakonu o reviziji pretvorbe i privatizacijeL113013 (»Narodne novine«, br. 44/2001 i 143/2002) u članku 21. stavku 2. riječi »1. siječnja 1005. godine« zamjenjuju se riječima »1. rujna 2005. godine«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-03/04-01/03
Urbroj: 5030105-04-1
Zagreb, 29. prosinca 2004.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 
zatvori
Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !