Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/02, XX/04, XX/05, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 1.9.2005 Uredba o izmjeni Zakona o reviziji pretvorbe i privatizaciji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1989

Na temelju članka 1.L266568 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 136/2004.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2005. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O REVIZIJI

PRETVORBE I PRIVATIZACIJE

Članak 1.

U Zakonu o reviziji pretvorbe i privatizacijeL266570 (»Narodne novine«, br. 44/2001., 143/2002. i 189/2004.) u članku 21. stavku 2. riječi »1. rujna 2005. godine« zamjenjuju se riječima »30. rujna 2005. godine«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-03/05-01/04

Urbroj: 5030102-05-1

Zagreb, 31. kolovoza 2005.

Potpredsjednica Vlade i

ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !