Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/02, XX/04, XX/05, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
115 30.9.2005 Zakon o izmjeni Zakona o reviziji pretvorbe i privatizacije

HRVATSKI SABOR

2091

Na temelju članka 88.L280691 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O REVIZIJI PRETVORBE I PRIVATIZACIJE

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o reviziji pretvorbe i privatizacije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. rujna 2005. godine.

Broj: 01-081-05-2933/2

Zagreb, 30. rujna 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O REVIZIJI PRETVORBE I PRIVATIZACIJE

Članak 1.

U Zakonu o reviziji pretvorbe i privatizacijeL280689 (»Narodne novine«, br. 44/01., 143/02., 189/04. i 105/05.) u članku 21. stavku 2. riječi: »30. rujna 2005. godine« zamjenjuju se riječima: »30. rujna 2006. godine«.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o reviziji pretvorbe i privatizacijeL280690 (»Narodne novine«, br. 105/05.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 470-03/05-01/01

Zagreb, 29. rujna 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
zatvori
Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !