Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama «Bljesak» i «Oluja» i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
97 30.9.2000 Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

1911

Na temelju članka 89.L69796 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O RJEŠAVANJU POTRAŽIVANJA PREMA PODUZEĆIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA S PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE OSLOBOĐENIH AKCIJAMA »BLJESAK« I »OLUJA« I PODRUČJA ISTOČNE HRVATSKE KOJA SU INTEGRIRANA U POSTUPKU MIRNE REINTEGRACIJE

Proglašavam Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama »Bljesak« i »Oluja« i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 28. rujna 2000.

Broj: 01-081-00-3185/2
Zagreb, 30. rujna 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O RJEŠAVANJU POTRAŽIVANJA PREMA PODUZEĆIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA S PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE OSLOBOĐENIH AKCIJAMA »BLJESAK« I »OLUJA« I PODRUČJA ISTOČNE HRVATSKE KOJA SU INTEGRIRANA U POSTUPKU MIRNE REINTEGRACIJE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje način rješavanja potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama čija su sjedišta na područjima Republike Hrvatske, a koja su nakon okupacije oslobođena vojno-redarstvenim akcijama »Bljesak« i »Oluja«, kao i područja istočne Hrvatske integrirana postupkom mirne reintegracije u pravni sustav Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Protiv poduzeća i drugih pravnih osoba iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona neće se provoditi prinudna naplata potraživanja, ovrha ili uknjižba tereta na imovinu, niti će se na njihovim žiro-računima evidentirati nalozi za plaćanje, za potraživanja nastala do okupacije područja na kojem se nalazi njihovo sjedište.

(2) Protiv poduzeća i drugih pravnih osoba iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona, a koja su nakon okupacije nastavila sa radom u privremenim sjedištima na slobodnom području Republike Hrvatske, također se neće provoditi prinudna naplata potraživanja, ovrha ili uknjižba tereta na imovinu, niti će se na njihovim žiroračunima evidentirati nalozi za plaćanje, za potraživanja nastala do okupacije područja na kojem se nalazilo njihovo sjedište.

Članak 3.

Potraživanja iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona priznaju se vjerovnicima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja su nastala do 17. kolovoza 1990.

Članak 4.

(1) Potraživanja koja su predmet ovoga Zakona, u razdoblju od 17. kolovoza 1990. do 2. svibnja 1995., odnosno do 5. kolovoza 1995. te do 15. siječnja 1998., odnosno do dana završetka postupka mirne reintegracije, ne revaloriziraju se niti se na njih obračunavaju kamate.

(2) Za razdoblje od 2. svibnja 1995., odnosno 5. kolovoza 1995., te od 15. siječnja 1998., odnosno od dana završetka postupka mirne reintegracije, priznat će se potraživanja uvećana za eskontnu stopu Hrvatske narodne banke.

Članak 5.

(1) Hrvatski fond za privatizaciju neće priznati potraživanja vjerovnicima iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona koja nisu prijavljena Hrvatskom fondu za privatizaciju do 1. svibnja 1999.

(2) Hrvatski fond za privatizaciju neće priznati potraživanja vjerovnika koja su otpisana i koja nisu unijeta u temeljni kapital prilikom pretvorbe društvenog poduzeća.

Članak 6.

Potraživanja koja se priznaju sukladno odredbama ovoga zakona vjerovnici mogu, umjesto naplate, pretvoriti u svoj ulog u pravnoj osobi ili otpisati.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 305-01/00-01/02
Zagreb, 28. rujna 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama «Bljesak» i «Oluja» i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !