Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ("Narodne novine", br. XX/08, XX/08, 34/11 XX/13, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
110 26.9.2008 Ispravak Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

3246

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama koji je objavljen uL415542 »Narodnim novinama« broj 85 od 21. srpnja 2008., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA

U članku 65. umjesto riječi: »članka 9.« trebaju stajati riječi: »članka 8.«.

Klasa: 113-04/08-01/01
Zagreb, 22. rujna 2008.

HRVATSKI SABOR
Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar prof., v. r.

zatvori
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !