Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o sanaciji određenih poduzeća – (“Narodne novine”, br. XX/95., XX/98, XX/99-ispr, XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 6.4.1999 Ispravak Uredbe o dopunama Zakona o sanaciji određenih poduzeća

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršnog uspoređivanja s izvornim tekstom, utvrđene su pogreške u Uredbi o dopunama Zakona o sanaciji određenih poduzeća, objavljenoj uL63923 "Narodnim novinama", broj 30 od 29. ožujka 1999., te se daje

ISPRAVAK

UREDBE O DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI ODREĐENIH PODUZEĆA

U Uredbi o dopunama Zakona o sanaciji određenih poduzeća greškom su otiskane odredbe članka 4., 5., 6., 7. i 8. Uredbe o potraživanjima prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenim akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije, pa se ove odredbe zamjenjuju ispravnim odredbama članka 4., 5. i 6. koje glase:

"Članak 4.

Dodaje se novi članak 11b. koji glasi:

"Članak 11b.

Danom otvaranja postupka sanacije gase se računi pravne osobe nad kojom je temeljem ovoga Zakona otvoren postupak sanacije.

Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe u sanaciji otvorit će novi račun za redovno poslovanje te pravne osobe u sanaciji ili dva računa ako pravna osoba u sanaciji ima deviznih sredstava.

Novčana sredstva s ugašenih računa prenijet će se na nove račune, a u pogledu ostalih obveza evidentiranih na teret računa koji se gasi, pravna osoba ovlaštena za obavljanje poslova platnog prometa primijenit će na odgovarajući način provedbene propise koji se primjenjuju u slučaju otvaranja stečajnog postupka.

Odredbe stavka 1. do 3. ovog članka primjenjuju se i na pravne osobe nad kojima je postupak sanacije otvoren do stupanja na snagu ove Uredbe."

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o sanaciji određenih poduzećaL63924 ("Narodne novine", broj 44/98).

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 423-04/95-01/01
Urbroj: 5030116-99-1
Zagreb, 25. ožujka 1999.".
Urbroj: 50501-99-315
Zagreb, 6. travnja 1999.

Glavni i odgovorni urednik
Marijan Prus, v. r.

zatvori
Zakon o sanaciji određenih poduzeća –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !