Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o slatkovodnom ribarstvu – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/03-Uredba, XX/04, XX/05, XX/05-pročišćeni tekst XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 14.1.2003 Uredba o izmjenama Zakona o slatkovodnom ribarstvu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

80

Na temelju članka 1.L88331 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 113/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. siječnja 2003. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENAMA ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o slatkovodnom ribarstvuL88333 (»Narodne novine«, broj 106/2001), u članku 92. stavku 2. iza riječi: »od« stavlja se riječ: »dvije«, a riječ: »dana« briše se.

Članak 2.

U članku 93. riječi: »1. siječnja 2003.« zamjenjuju se riječima: »stupanja na snagu Zakona o izmjenama Zakona o slatkovodnom ribarstvu«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-02/03-01/02
Urbroj: 5030116-03-1
Zagreb, 9. siječnja 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

 
zatvori
Zakon o slatkovodnom ribarstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !