Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o slatkovodnom ribarstvu – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/03-Uredba, XX/04, XX/05, XX/05-pročišćeni tekst XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 19.1.2005 Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu

179

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu objavljenom uL123426 »Narodnim novinama« broj 174 od 10. prosinca 2004., te se daje

ISPRAVAK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU

U članku 41. stavku 3. umjesto riječi: »stavka 2.« trebaju stajati riječi: »stavka 1. i 2.«.

Klasa: 324-02/04-01/01
Zagreb, 14. siječnja 2005.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.

zatvori
Zakon o slatkovodnom ribarstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !