Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/02-ispr, XX/03, XX/04, XX/07, XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
58 21.5.2002 Ispravak Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

1068

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske objavljenom uL80717 »Narodnim novinama« broj 33 do 29. ožujka 2002., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM
SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

U članku 164. stavku 1. iza riječi: »promiče« riječ: »više« treba brisati.

U članku 189. podstavak 2. treba glasiti:

»– kad je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem od 6 mjeseci – danom pravomoćnosti presude«, a podstavak 3. treba brisati.

U članku 200. podstavku 10. umjesto riječi: »stavak 4.« trebaju stajati riječi: »stavak 5.«.

U podstavku 19. umjesto riječi: »stavak 3.« trebaju stajati riječi: »stavak 4.«.

U podstavku 24. umjesto riječi: »stavak 5.« trebaju stajati riječi: »stavak 4.«.

U podstavku 34. umjesto riječi: »stavak 2.« trebaju stajati riječi: »stavak 4.«.

Klasa: 800-03/02-01/01
Zagreb, 14. svibnja 2002.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.

 
zatvori
Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !