Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Spomen-području Jasenovac – (“Narodne novine”, br. XX/90, XX/90-ispr, XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
28 30.06.1990 Ispravak Zakona o Spomen-području Jasenovac

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o Spomen-podrućju Jasenovac, koji je objavljen uL4287 "Narodnim novinama", broj 15 od 17. travnja 1990, te se daje

ISPRAVAK

Zakona o Spomen-području Jasenovac

U članu 2. u stavu 1. umjesto riječi "Bračice" treba stajati riječ "Bročice" a umjesto riječi "krčane" treba stajati riječ "krečane". U članu 13. u zadnjem retku umjesto broja " 1986." treba stajati broj " 1968."

Broj: 611-05/89-03/01

Zagreb, 18. lipnja 1990.

Tajnik Sabora

Velibor Kikerec, v r

zatvori
Zakon o Spomen-području Jasenovac –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !