Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/07, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
46 7.5.2007 Zakon o dopuni Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

HRVATSKI SABOR

1557

Na temelju članka 88.L334690 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. travnja 2007. godine

Klasa: 011-01/07-01/39
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 25. travnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O STAŽU OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM

Članak 1.

U Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjemL334689 (»Narodne novine«, br. 71/99.) u članku 4. stavku 2. u Odjeljku IX. U POMORSKOJ BRODOGRADNJI iza točke 10) dodaje se točka 11) koja glasi:
»11) Radno mjesto strojomontera na brodu.«
U sljedećoj rečenici riječi: »pod 2) do 5)« zamjenjuju se riječima: »pod 6) do 11)«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/06-01/06
Zagreb, 20. travnja 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !