Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o sudovima za mladež – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/98-ispr, XX/02. XX/12, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
27 27.2.1998 Ispravak Zakona o sudovima za mladež

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o sudovima za mladež objavljenom uL54110 "Narodnim novinama" broj 111 od 22. listopada 1997., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O SUDOVIMA ZA MLADEŽ

U članku 11. stavku 6. umjesto riječi: "moraju" treba stajati riječ: "mora".

U članku 27. stavku 1. umjesto riječi: "može presudom izreći" trebaju stajati riječi: "može izreći", a umjesto riječi: "uz presudu izreći" treba stajati riječ: "izreći". U stavku 2. umjesto riječi: "presudom određuje" treba stajati riječ: "određuje", a u stavku 3. umjesto riječi: "pridržaj" treba stajati riječ: "odustanak".

U članku 85. stavku 2., tekst u zagradi, umjesto riječi: "točke 4." trebaju stajati riječi: "točke 3.".

U članku 98. stavku 1. umjesto riječi: "odgoja i preodgoja maloljetnika" trebaju stajati riječi: "odgoja maloljetnika".

Klasa: 740-02/96-01/02
Zagreb, 17. veljače 1997.

Tajnik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Berislav Živković, v. r.

zatvori
Zakon o sudovima za mladež –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !