Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o tržištu kapitala ("Narodne novine", br. XX/08, XX/08, XX/09, XX/13, XX/13, XX/15, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
591

HRVATSKI SABOR

4042

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o tržištu kapitala koji je objavljen uL423923 »Narodnim novinama«, broj 88 od 28. srpnja 2008., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

U članku 595. stavku 9. umjesto riječi: »stupaju na snagu« trebaju stajati riječi: »prestaju važiti«.

Klasa: 451-04/08-01/01

Zagreb, 12. prosinca 2008.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.

zatvori
Zakon o tržištu kapitala
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !