Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/00-ispr., XX/02 - čl. 43. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina)
označi tražene riječi printaj stranicu
56 6.6.2000 Ispravak Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

1257

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj objavljenom uL68387 »Narodnim novinama« broj 51 od 19. svibnja 2000. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O UPORABI JEZIKA I PISMA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

U članku 18. stavku 1. i 9. retku umjesto riječi: »dvojezično ili višejezično« trebaju stajati riječi: »a na zahtjev građanina dvojezično ili višejezično«.

Klasa: 016-01/00-01/01
Zagreb, 31. svibnja 2000.

Tajnica
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.

___________
Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
zatvori
Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !