Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/96, XX/97, XX/97, XX/98, XX/99, XX/99, XX/00 - Odluka USRH, XX/00, XX/03, XX/04, XX/04, XX/04, XX/05, XX/05, XX/06, XX/07, XX/08, XX/08, XX/10, XX/10, XX/11, XX/12, XX/13, XX/13, XX/14, XX/14, XX/14, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
68 12.5.1998 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim pristojbama

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89.L56016 Ustava Republike HrvatskeL56015, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim pristojbama, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 24. travnja 1998.

Broj: 081-98-999/1
Zagreb, 4. svibnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman,
v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbamaL56014 ("Narodne novine", br. 8/96., 95/97. i 131/97.), u Tarifnom broju 11. Tarife upravnih pristojbi, iza točke 7. dodaje se Napomena koja glasi:

"Napomena:

Upravnu pristojbu iz točke 2. i 3. ovoga Tarifnog broja ne plaćaju članovi obitelji posade brodova u trgovačkom prometu prilikom posjete pomorcu, članu obitelji, na brodu tijekom boravka u luci."

Članak 2.

U Tarifnom broju 30. točka 2. mijenja se i glasi:

"2. utvrđuju minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju i to:

a) vrste: restoran, gostionica, zdravljak,
zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro,
slastičarnica, objekt brze prehrane,
planinarski dom i lovački dom, kantina i
pripremnica obroka (catering), kavana,
caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, klet i
konoba 300,00

b) vrste: noćni klub, noćni bar, disco klub i
disco bar 1.000,00

c) vrste: prenoćište, odmaralište, omladinski
hotel i omladinski hostel 1.000,00."

Točke 3. i 4. brišu se.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-03/95-01/02
Zagreb, 24. travnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić,
v. r.

zatvori
Zakon o upravnim pristojbama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !