Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/96, XX/97, XX/97, XX/98, XX/99, XX/99, XX/00 - Odluka USRH, XX/00, XX/03, XX/04, XX/04, XX/04, XX/05, XX/05, XX/06, XX/07, XX/08, XX/08, XX/10, XX/10, XX/11, XX/12, XX/13, XX/13, XX/14, XX/14, XX/14, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
116 22.11.2000 Uredba o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2242

Na temelju članka 19.L70310 Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 95/97, 131/97 i 68/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. studenoga 2000. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI TARIFE ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Tarifi Zakona o upravnim pristojbamaL70312 (»Narodne novine«, br. 8/96, 95/97, 131/97 i 68/98), Tarifni broj 107. mijenja se i glasi:

»Za rješenje o:

1. upisu u Upisnik o koncentracijama, prema

temeljnom kapitalu podnositelja prijave 2%

ali ne manje od 150.000,00 kuna, niti više od 250.000,00 kuna.

2. ocjeni sporazuma iz članka 10. i 11. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, prema procijenjenoj vrijednosti sporazuma 2%

ali ne manje od 3.000,00 kuna, niti više od 50.000,00 kuna.«

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-02/00-01/02
Urbroj: 5030115-00-3
Zagreb, 16. studenoga 2000.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

zatvori
Zakon o upravnim pristojbama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !