Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/96, XX/97, XX/97, XX/98, XX/99, XX/99, XX/00 - Odluka USRH, XX/00, XX/03, XX/04, XX/04, XX/04, XX/05, XX/05, XX/06, XX/07, XX/08, XX/08, XX/10, XX/10, XX/11, XX/12, XX/13, XX/13, XX/14, XX/14, XX/14, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
141 13.10.2004 Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi iz Zakona o upravnim pristojbama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2479

Na temelju članka 19.L109307 Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004 i 110/2004) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. listopada 2004. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA TARIFE UPRAVNIH PRISTOJBI IZ ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbamaL109309 (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004 i 110/2004) u Tarifi upravnih pristojbi, Tarifni broj 105. mijenja se i glasi:

»Tar. br. 105.

1. Za zahtjev:

a)

za pokretanje postupka nadzora provedbe državne potpore na prijedlog pravne ili fizičke osobe iz članka 14. stavka 1. Zakona o državnim potporama

1.000,00«

Članak 2.

Tarifni broj 106. mijenja se i glasi:

»Tar. br. 106.

1. Za zahtjev:

 

a)

za izdavanjem stručnog mišljenja

1.000,00

b)

za skupnim izuzećem sporazuma poduzetnika iz članka 11. Zakona o i za pojedinačnim izuzećem sporazuma poduzetnika iz članka 12. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja u daljnjem tekstu: ZZTN)

1.000,00

c)

za produljenjem pojedinačnog izuzeća sporazuma poduzetnika iz članka 12. stavka 3. ZZTN

1.000,00

d)

za pokretanjem postupka u kojem sudjeluju stranke sa suprotnim interesima u smislu članka 42. ZZTN (naročito zahtjev za utvrđivanjem zabranjenog sporazuma i zahtjev za utvrđivanjem zlouporabe vladajućeg položaja na tržištu)

5.000,00

e)

za izuzećem banaka, društava za osiguranje i drugih financijskih institucija od obveze prijave koncentracije iz članka 21. stavak 1. ZZTN (obavijest), odnosno za produljenjem roka iz članka 21. stavak 2. ZZTN

1.000,00

 

2.

Za prijavu za ocjenu dopuštenosti koncentracije poduzetnika iz članka 22. stavaka 1. ZZTN

10.000,00

3.

Za prijavu za ocjenu dopuštenosti koncentracije poduzetnika po posebnim propisima u slučaju kad obveza podnošenja prijave nastaje neovisno o tome je li ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda iz članka 22. stavka 4. ZZTN

5.000,00«

Članak 3.

Tarifni broj 107. mijenja se i glasi:

»Tar. br. 107.

Za rješenje:

1.

o skupnom izuzeću sporazuma poduzetnika na temelju članka 11. ZZTN, odnosno o pojedinačnom izuzeću sporazuma poduzetnika iz članka 12. ZZTN donesenom na zahtjev stranke

10.000,00

2.

o produljenju pojedinačnog izuzeća sporazuma poduzetnika iz članka 12. stavka 3. ZZTN

3.000,00

3.

o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika iz članka 26. stavka 1. ZZTN donesenog na posebni zahtjev stranke (I. razina)

10.000,00

4.

o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika po posebnim propisima u slučaju kad obveza podnošenja prijave nastaje neovisno o tome je li ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda iz članka 22. stavka 4. ZZTN donesenog na posebni zahtjev stranke (I. razina)

5.000,00

5.

o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika iz članka 26. stavka 3. ZZTN (II. razina)

150.000,00

6.

o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika po posebnim propisima u slučaju kad obveza podnošenja prijave nastaje neovisno o tome je li ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda iz članka 22. stavka 4. ZZTN (II. razina)

5.000,00

   

7. o poništavanju, mijenjanju ili ukidanju rješenja Agencije donesenog na zahtjev stranke:

a)

o izuzeću sporazuma poduzetnika primjenom članka 14. stavka 1. ZZTN, ako je za dostavu netočnih ili neistinitih podataka odgovorna stranka koja traži poništavanje, mijenjanje ili ukidanje rješenja

10.000,00

b)

o izuzeću sporazuma poduzetnika primjenom članka 14. stavka 2. točke 2. ZZTN

10.000,00

c)

o ocjeni koncentracije poduzetnika primjenom članka 27. stavka 1. točke 1. ZZTN, ako je netočne ili neistinite podatke dostavila stranka koja traži ukidanje rješenja

 
 

10.000,00

 

d)

o ocjeni koncentracije poduzetnika primjenom članka 27. stavka 1. točke 2. ZZTN ako je za neispunjenje uvjeta i mjera koje je utvrdila Agencija odgovorna stranka koja traži ukidanje rješenja

10.000,00 kn

8.

o produljenju roka za izuzećem banaka, društava za osiguranje i drugih financijskih institucija od obveze prijave koncentracije iz članka 21. stavak 2. ZZTN

10.000,00«.

Članak 4.

Tarifni broj 108. mijenja se i glasi:

»Tar. br. 108.

Za zaključak:

1.

o nagodbi u postupcima u kojima sudjeluju stranke sa suprotnim interesima

5.000,00

2.

o obustavi postupka zbog odustanka stranke, ako je već donesen zaključak o pokretanju postupka

1.000,00

3.

o odbacivanju prijave koncentracije poduzetnika jer nije ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda iz članka 22. stavka 4. ZZTN

5.000,00«.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-01/04-01/03
Urbroj: 5030120-04-4
Zagreb, 6. listopada 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Zakon o upravnim pristojbama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !