Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o ustanovama – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/97-ispr, XX/99, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
47 17.5.1999 Ispravak Zakona o ustanovama

Nakon izvr?enog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogre?ka u Zakonu o ustanovama koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 76 od 16. kolovoza 1993., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O USTANOVAMA

U članku 72. umjesto riječi: »slučaj« treba stajati riječ: »stečaj«.

NAPOMENA: Izvršena je ispravka na web stranici u broju 76 iz 1993. godine.

Klasa: 025-04/92-02/01
Zagreb, 12. svibnja 1999.

Tajnik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
Kre?imir Alerić, dipl. iur., v. r.
zatvori
Zakon o ustanovama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !