Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o veterinarstvu ("Narodne novine", br. XX/07, XX/08, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
155 30.12.2008 Uredba o izmjeni Zakona o veterinarstvu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

4215

Na temelju članka 1.L425036 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 116/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. prosinca 2008. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O VETERINARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o veterinarstvuL425038 (»Narodne novine«, broj 41/2007), članak 153. mijenja se i glasi:

»Referentni laboratoriji moraju udovoljiti zahtjevima iz članka 91. ovoga Zakona do 1. siječnja 2009. godine, a službeni laboratoriji moraju udovoljavati zahtjevima iz članka 90. ovoga Zakona do 1. siječnja 2010. godine.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/08-01/03

Urbroj: 5030116-08-1

Zagreb, 24. prosinca 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Zakon o veterinarstvu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !