Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/03, XX/03, XX/09, XX/10, XX/11, XX/12, , XX/13, XX/14, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
157 6.10.2003 Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

2256

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji je objavljen uL93782 »Narodnim novinama« broj 151 od 24. rujna 2003., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

Nakon teksta Zakona treba stajati Obrazac SR, koji je sastavni dio Zakona i koji glasi:

Obrazac SR

MINISTARSTVO FINANCIJA

POREZNA UPRAVA

PODRUČNI URED ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ISPOSTAVA –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nadležna prema sjedištu pravne/prebivalištu fizičke osobe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

naziv obzvenika/ime i prezime MB

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

adresa sjedišta/prebivališta obveznika šifra općine

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

naziv djelatnosti šifra djelatnosti

 

OBRAČUN SPOMENIČKE RENTE

 

Od –––––––––––––– do –––––––––––– 20 ––––––– godine

 

Red

   

br.

OPIS

AOP

SVOTA

1

2

3

4

1.

OSNOVICA – UKUPNI PRIHOD

01

 

2.

STOPA %

02

0,05

3.

OBRAČUNATA SVOTA

03

 

4.

PLAĆENI PREDUJAM

04

 

5.

RAZLIKA ZA UPLATU (Red. br. 3-4)

05

 

6.

RAZLIKA ZA POVRAT (Red. br. 4-3)

06

 

7.

MJESEČNI PREDUJAM ZA NAREDNO

  
 

RAZDOBLJE (Red. br. 3/br. mjeseci)

07

 
  

U –––––––––––––––––– 20 ––––––––––

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

osoba odgovorna za sastavljanje obrasca

 

(M.P.)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DATUM PEČAT NADLEŽNE ISPOSTAVE

 

Klasa: 612-01/03-01/01
Zagreb, 2. listopada 2003.

Tajnica
Hrvatskoga sabora
Danica Orčić, dipl. iur., v. r.

zatvori
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !