Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja (Sl. l. br. 34/81, 3/90, 20/90), te (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/92, XX/92.)
označi tražene riječi printaj stranicu
61 02.10.1992 Uredba o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike HrvatskeL14163 ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine. donijela je

UREDBU

o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

Članak 1.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakonL14164 ("Narodne novine", broj 19/92), u Članku 12. stavak 3., riječi "u roku od 6 mjeseci računajući od dana stupanja na snagu ovoga zakona, ako mu je pravo prvenstva isteklo prije dana stupanja na snagu ovoga zakona" brišu se i zamjenjuju s riječima "u roku od godinu dana, računajući od dana stupanja na snagu ovoga zakona".

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 941-06/92-01/02

Urbroj: 5030104-92-1

Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šartnlć, v. r.

zatvori
Zakon o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja (Sl. l. br. 34/81, 3/90, 20/90), te
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !