Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zaštiti na radu – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/96, XX/03, XX/08, XX/08 - čl. 70. Zakona o državnom inspektoratu, XX/09, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
94 08.11.1996 Ispravak Zakona o zaštiti na radu

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o zaštiti na radu objavljenom uL43561 "Narodnim novinama", broj 59 od 17. srpnja 1996. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

U članku 8. umjesto riječi: "nadređenih" treba stajati riječ: "naređenih".

U članku 9. stavku 2. umjesto riječi: "čistiće" treba stajati riječ: "čistoće".

U članku 17. podstavku 7. umjesto riječi: "okiliša" treba stajati riječ: "okoliša".

U članku 18. stavku 3. umjesto riječi: "okolištu" treba stajati riječ: "okolišu".

U članku 19. stavku 3. umjesto riječi: "ministar rada" trebaju stajati riječi: "ministar nadležan za rad".

U članku 21. stavku 4. umjesto riječi: "ministar rada" trebaju stajati riječi: "ministar nadležan za rad".

U članku 55. stavku 1. u drugom retku ispred riječi: "na" treba stajati riječ: "radove".

U članku 73. podstavku 8. umjesto riječi: "zaposlenicma" treba stajati riječ: "zaposlenicima".

U članku 80. stavku 4. umjesto riječi: "ministra rada" trebaju stajati riječi: "ministra nadležnog za rad".

U članku 115. stavku 1. umjesto riječi: "Ministar rada" trebaju stajati riječi: "Ministar nadležan za rad".

U članku 119. umjesto riječi: "članka 116." trebaju stajati riječi: "članka 113.".

Klasa: 115-02/95-01/01
Zagreb, 4. studenoga 1996.

Tajnik
Zastupničkog doma
Sabora Republike Hrvatske
Berislav Živković,
v. r.

zatvori
Zakon o zaštiti na radu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !