Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ("Narodne novine", br. XX/09, XX/10, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
60 13.05.2010 Ispravak Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

HRVATSKI SABOR

1964

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o zaštiti od nasilja u obiteljiL505700 koji je objavljen uL505699 »Narodnim novinama« broj 137 od 13. studenoga 2009., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

U članku 20. stavku 6. umjesto riječi: »stavka 5.« trebaju stajati riječi: »stavka 2.«.

Klasa: 021-15/10-07/53
Zagreb, 10. svibnja 2010.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.

zatvori
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !