Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/98-ispr, XX/99, XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
27 27.2.1998 Ispravak Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama objavljenom uL54107 "Narodnim novinama" broj 111 od 22. listopada 1997., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

U članku 3. točki 11. iza riječi: "zadržavanju u psihijatrijskoj ustanovi" trebaju stajati riječi: "ili njezinom otpuštanju".

U članku 4. stavku 2. iza riječi: "smetnjama" trebaju stajati riječi: "smještena u psihijatrijsku ustanovu".

U članku 32. umjesto riječi: "članova vijeća" treba stajati riječ: "sudaca".

Klasa: 500-01/96-01/09
Zagreb, 17. veljače 1997.

Tajnik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Berislav Živković, v. r.

zatvori
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !