Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata – (“Narodne novine”, br. XX/92, XX/92, XX/92, XX/92-pročišćeni tekst, XX/93-(čl. 23. Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu), XX/93, XX/94, XX/94, XX/95, XX/96-(čl. 77. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji), XX/01, XX/03. XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
108 28.12.1995 Zakon o izmjeni zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L37702 Ustava Republike Hrvatske, donosim Odluku o proglašenju zakona o izmjeni zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

koji je zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 12. prosinca 1995.

Broj: 01-95-2111/1

Zagreb,19. prosinca 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Zakon

o izmjeni zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rataL37701 ("Narodne novine", br. 33/92., 77/92., 58/93., 2/94. i 76/94.), u članku 106. stavku 1. riječi: "do 30. lipnja 1995. godine" zamjenjuju se riječima: "do 31. prosinca 1996. godine."

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 562-01 /93-01 /02

Zagreb, 12. prosinca 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !