Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o željeznici – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/03, XX/04, XX/07, XX/08 - čl. 34. Zakona o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa, XX/09 )
označi tražene riječi printaj stranicu
194 10.12.2003 Uredba o izmjeni Zakona o željeznici

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3051

Na temelju članka 2.L89366 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 159/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. prosinca 2003. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O ŽELJEZNICI

Članak 1.

U Zakonu o željezniciL89368 (»Narodne novine«, broj 123/2003) u članku 32. stavku 4. riječi »od 1. siječnja 2004.« zamjenjuju se riječima »od 1. travnja 2004.«.

Članak 2.

U članku 44. riječi » od 1. siječnja 2004.« zamjenjuju se riječima »od 1. travnja 2004.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-01/03-01/01
Urbroj: 5030120-03-8
Zagreb, 4. prosinca 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

 
zatvori
Zakon o željeznici –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !